Hội nghị Training Day của công ty HERBALIFE đã được tổ chức sảnh Queen Hall, Trung Tâm Hội Nghị Tiệc Cưới Hoàng Hải.