“Hội nghị thượng đỉnh Chủ tịch Kim hoàn đá quý Asean+8 lần thứ V-2016” do Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam đăng cai tổ chức t30ừ ngày 5 đến ngày 7 tháng 11/2016. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam vinh dự được đăng cai tổ chức Hội nghị Quốc tế của các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực kim hoàn đá quý. Tham gia sự kiện gồm có 11 quốc gia trong ASEAN.

Trung Tâm Hội Nghị Tiệc Cưới Queen Plaza Kỳ Hòa.

16A Lê Hồng Phong, P.12, Quận 10.