Hôi nghị hoành tráng với hơn 1500 khách đã được tổ chức tại sảnh Victoria 1, Victoria 2, Victoria 3, Victoria 4, chi nhánh Queen Plaza Thành Thái.